Gabinet Psychoterapii Gestalt

„Bądź zmianą, którą pragniesz

ujrzeć we wszechświecie”

/Gandhi/

gabinet psychoterapii

Prowadzę pomoc terapeutyczną w nurcie Gestalt w zakresie:

zaburzeń lękowych i depresyjnych

chorób psychosomatycznych

kryzysów życiowych i osobowościowych

problemów z niską samooceną, poczuciem osamotnienia i bezradności

trudności w relacjach i kontaktach społecznych

poszerzania świadomości tj.

  • lepszego poznania siebie i motywów swojego działania
  • podnoszenia komfortu życia poprzez rozpoznawanie i realizowanie swoich potrzeb

Zapraszam